دروبلاگ یکی از دوستان به مطلبی در مورد کبوتربرخورد کردم که بد ندیدم برای شما دوستان بگذارم

کتاب حلیه المتقین تالیف مرحوم علامه محمد باقر مجلسی
1.از حضرت امام محمد باقر منقول است که خوب است حیوانات در خانه نگاه داشتن مثل کبوتر و مرغ و بزغاله تا آنکه اطفال جنیان با ایشان بازی کنند و با اطفال شما بازی نکنن.

2.در حدیث معتبر منقول است که شخصی به حضرت رسول (ص) از تنهای اش شکایت کرد حضرت فرمود: یک جفت کبوتر در خانه نگه دار(من بیشتر در قدیم شنیده ام كه كبوتر یار آدمهای تنها بوده است.معمولا در قدیم آدمهای عاطفی بسیار كبوتر را دوست میداشتند البته در سالهای امروزی نیر كسانی هستند كه بسیار عاطفی و مهربان هستند و كبوتر را نیز بسیار دوست میدارند.


3.در حدیث صحیح از حضرت صادق منقول است که کبوتر از مرغان پیامبران است((طبق داستان كشتی حضرت نوح))


4.در حدیث دیگر فرمود که:کبوتران حرم نسل کبوتری چندند که حضرت اسماعیل نگاه داشته بودند و با آنها انس می گرفتند پس مستحب است که در خانه کبوتری چند نگاه دارند که بالشان را چیده باشند که به آنها انس بگیرند(حضرت اسماعیل نوه حضرت نوح)((داستان كشتی نوح))


5.در حدیث دیگر فرمود که:هر خانه ای که در آن خانه کبوتر باشد آفتی از جن به اهل آن خانه نمی رسد زیرا که بی خردان جن بازی می کنند در خانه ای که کبوتر در آن خانه است مشغول آن می شوند و توجه ادمی نمی شوند.(قابل توجه آنانی كه نزدیكانشان دچار این مشكل است)


6.در حدیث دیگر فرمود که:کبوتر در خانه نگه دارید که دوست داشتنی است و دعا کرده حضرت نوح است و هیچ چیز در خانه مثل آن باعث انس نمی شود((داستان كشتی حضرت نوح))


7.ازامام موسی (ع)منقول است که هر بالی که کبوتر می زند باعث نفرت و گریختن شیاطین می شود(نشان از پاكی بسیار كبوتر)


8.در روایت دیگر از داود بن فرقد منقول است که گفت:در خانه حضرت صادق (ع)کبوتر راعبی دیدم که بسیار می خواند حضرت فرمود که:می دانی این کبوتر چه می گوید؟ گفتم نه. فرمود که:نفرین می کند بر قاتلان امام حسین (ع) پس ایشان را در خانه خود نگه دارید.

البته اگر الان آدمهای ناجوری وارد كبوتر بازی شده اند،همش به خاطر پول است در هر كاری پول وارد شود و عشق كم باشد،پول جای عشق را میگیرد.در هر كاری كه میخواهید موفق شوید به آن كار عشق و علاقه دهید و زیاد سختش نگیرید وسعی كنید زیاد به پول در آنكار فكر نكنید و فقط عشق دهید(وقتی كه عشق به آن كار می دهید مسلما پول نیز خودش در آن كار برایتان می آید)هر كجا عشق آید و ساكن شود هر چه نا ممكن بود ممكن شود.بزرگی میگوید:همیشه دنبال بهترین نباش،بلكه بهترین باش تا بهترین ها دنبالت باشند. 

نقل از وبلاگ زیبای سرور (محمد رضا رجبی)