در مورد نرتنها در چند وبلاگ توضیحاتی داد شده که من زیاد در موردش صحبت نمی کنم فقط چیزهای که در وبلاگهای دیگر گفته نشده را توضیح می دهم

۱.کبوتر از نظر خطا صفر باشد
۲.نر باید هنگام بلند شدن برای شکار زیر یک دقیقه با شکار پرواز داشته باشد وبنشیند.و اگر شکار دنبال او ننشت دوباره بلند شود تا شکار را بنشاند تا زمانی که یا شکار را بنشاند یا از دید نر خارج شود.واگر بیشتر پرید خطا کرده است.
۳.زمانی که نر بیرون از جفتی است.نباید کبوتر مشغول دانه خوردن یا تمیز کردن پرهای خود باشد.در این صورت خطا کرده است.
۴.نر باید برای شکار آوردن به محدوده دید خود اکتفا نکند ومنتظر این نباشد تا کبوتر به محدوده دید او بیاید.
۵.نر نباید به صدای کبوترهای داخل لانه قفسهای منزل توجه ای داشته باشد.
۶.نر نباید دنبال شکار جای بجز مکان خود بنشیند واگر هم شکار نشست آنقدر روی سر شکار شوخ بازی در آورد تا شکار دوباره به دنبال نر بلند شود.
۷.نر تنها نباید کاری به این داشته باشد که شکار مفلق است یا سفید یا سیاه یا دمگیر است یا تهرونی ویا ماده باشد یا نر وحتی هنگامی که مفلق میاندازد باید برای مفلق چنار دانه دادن بگذارد تا مفلق به سمت او بیاید.
 8.نر بعد از چند ماه که شکار می آورد آنقدر استادانه عمل می کند که هم شکار را با خود می آورد و هم صاحب شکار رامی آورد. آن زمان می توان گفت که نر تنها دیگر استادانه عمل می کند.و دیگر در این زمان نر در خطر است.زیرا کبوتر داران احساس خطر می کنند.
۱۰.نر باید خود برای شکار بلند وکوتاه شود نه این که او را برای بلند شدن بترسانید تا بلند شود.
۱۱. نر باید جفت گیری را در لانه انجام دهد و به هیچ وجه بیرون لانه جفت گیری نکند. چون اگر بیرون جفت گیری کرد دیگر شکار را به لانه نمی برد.
۱۲.نر باید از ۲۰ کیلومتری خانه که رها شود به راحتی به خانه برگردد.
۱۳. اگر نر شکاری آورد و ابزار لازم برای گرفتن شکار مهیا نباشد نر به مرور زمان افت می کند.
۱۴.نرهنگامی که شکار می آورد به هیچ وجه نباید شکار را بزند.اگر این کار را کرد به درد نر تنها نمی خورد.

      آموزش

نر تنها

نر تنها اصولا بین کبوتر بازان دمگیر پران متداول بوده و در بین سایر کبوتر بازان مثل تهرانی بازها سایر نژاد ها رسم نیست و بیشتر در شهر اصفهان و توابع این موضوع دنبال می شود.البته بعضی عشق بازهای قدیمی معتقد هستند که کبوتر یاهوی یزدی هم دارای این هنر می باشد و به همین جهت کبوتر یاهوی یزدی را نر تنها می کنند یا می آیند و یک نر یاهوی یزدی را به یک ماده دمگیر به هم زده و از بچه های آنها نر تنها را تکثیر می کنند.

جهت داشتن یک نر تنها خوب ابتدا باید نژادهای دمگیر که دارای شوخی زیاد هستند را جدا کرد و از بین آنها تعدادی جوجه تهیه کرد و سپس در طول مدت پرش کبوتر در یک سال حرکات جوجه نر ها را زیر نظر گرفت و سپس تعدای را با توجه به اینکه در بین سایر جوجه کبوتر ها در حین نشست و برخاست حرکات نمایشی از قبیل پر سر کشیدن پنار رفتن و جستن زیر سپای سایر کبوترهای در حال پرواز جدا کرد سپس در اوایل ماه چهارم یا پنجم کلیه پرو دمها را تا حدود ماه دهم قیچی یا گرد کرد سپس یک عدد محل جدا مثل یک قوطی چوبی یا جفتی 50*50*50  درست کرد . ضمنا در طول این پنج یا شش ماهی که کبوتر گرد شده است بهتر است تک بند شود تا هم به تنهایی عادت کرده و هم باطن اصلی خودش را رو کند بعد در پایان ماه نهم و ابتدای ماه دهم به داخل جفتی برده شودو با یک عدد ماده (که آن هم نو جفت باشد بهتر است) جفت داده شود ضمنا در طول مدت جفتگیری به هیچ وجه نباید کبوتر نر یا ماده بیرون از جفتی به امر جفتگیری بپردازد و کلیه مراحل جفتگیری صرفا داخل قوطی باشد تا تخم بگذارد و سپس تا مدت هفت یا هشت روز روی تخم بخوابد و بهد از هفت یا هشت روز ، شب هنگام تخم ها و ماده ازنر گرفته شود و بعد از حدود دو روز بدون اینکه نر از جفتی خارج شود بگذاریم ت کبوتر نر داخل جفتی بماند  بعد از دو روز کبوتر را بیرون می کنیم ت ببینیم حرکاتش چیست اگر شوخ تر شده باشد وقتی تنهایی بیرون می آید شروع به برخاستن زیر پای کبوتران می کند و مرتب لب پشت بام چنار بگذارد پیداست که آماده شده است و اگر بعد از چند روز که این کارها را نکرد باید از جفتی خارج شود حال اگر آماده شده بود می گذاریم دو تا سه ساعت بیرون بماند و بعد می رویم و چند گوچه پایین تر یک عدد ماده برایش رها می کنیم تا آن را به اصطلاح شکار کرده و داخل جفتی برد و این کار یعنی تنها بیرون کردن نر و به اصطلاح شکار بردن باید به تناوب انجام شود تا کبوتر نر حالت شکاری به خود بگیرد .